HUAWEI

Huawei LUNA2000-5-E0 - Battery Module

Sistema di accumulo dell'Energia Smart String


Huawei LUNA2000 - Scatola di backup per 1 fase

Sistema di accumulo dell'Energia Smart StringHuawei LUNA2000 5kW battery system

Power module plus 5kW batteryHuawei LUNA2000 10kW battery system

Power module plus 10kW battery


Huawei LUNA2000 15kW battery system

Power module plus 15kW battery
Huawei LUNA2000-5kW-C0 - Power Module

Sistema di accumulo dell'Energia Smart StringHuawei LUNA2000 - Staffa di montaggio a parete

Staffa di montaggio a parete
Huawei LUNA2000 - Scatola di backup per 3 fase

Sistema di accumulo dell'Energia Smart String